Rss

Cégmódosítás szükséges üzletrész átruházása esetén!

cégmódosítás

cégmódosítás

Egy gazdasági társaság alapítását követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható. Ilyenek lehetnek az üzletrész eladás, üzletrész adásvétel, üzletrész átruházás, cégátírás. Ezekben az esetekben, a társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, vagy az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. Az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át az üzletrész átruházása esetén. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházáshoz cégmódosítás szükséges. A változást változásbejegyzési eljárásban kell bejelenteni az illetékes Cégbíróságon! A topcegalapitas.info oldalon szakemberek elvégzik Ön helyett a cégmódosítással járó jogi feladatokat.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!