Rss

Archives for : január2021

A sitt szállítás más, mint a többi háztartási hulladék!

sittszállítás

sittszállítás

Egy háztartásban rengeteg féle és fajta hulladék keletkezik. Ezeknek többnyire könnyen eltávolíthatjuk. A szelektíven gyűjthetőket ma már szelektíven is viszik a kommunális hulladéktól (főleg ételmaradékok, koszos pelenkák, stb.), ezeket elég csak a megfelelő kukában elhelyezni. A háztartási lomot azonban nem tehetjük kukába! Az elektronikai hulladékot (kiszuperált hűtő, tévé, monitor, mosógép, stb.), leharcolt bútorokat, akkumulátort és a felújítás során keletkező sittet sem. Ugyanakkor fontos, hogy bár a legtöbb helyi önkormányzat évente egyszer minden nagyobb városban ingyenes lomtalanítást biztosít, a fent említett termékek jelentős részét még ekkor sem tehetjük utcára. Ilyenek a bútorok is, melyeket elvisznek, viszont az elektronikai hulladékot és a sittet, valamint a veszélyes hulladékokat nem. Ezeket ugyanakkor bármikor elvihetjük a kijelölt gyűjtőhelyekre vagy a MÉH-be, vagy a sitt szállítás megoldható a ticitransport.hu weboldalon, ahol szakszerűen elhelyezik az ilyen jellegű hulladékokat.

Cégmódosítás szükséges üzletrész átruházása esetén!

cégmódosítás

cégmódosítás

Egy gazdasági társaság alapítását követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható. Ilyenek lehetnek az üzletrész eladás, üzletrész adásvétel, üzletrész átruházás, cégátírás. Ezekben az esetekben, a társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, vagy az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. Az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át az üzletrész átruházása esetén. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházáshoz cégmódosítás szükséges. A változást változásbejegyzési eljárásban kell bejelenteni az illetékes Cégbíróságon! A topcegalapitas.info oldalon szakemberek elvégzik Ön helyett a cégmódosítással járó jogi feladatokat.