Used smartphone és smartphone export

Posted by

used-smartmobilesHabár az internetnek az oktatásra gyakorolt potenciális hatásairól pozitív elméletek
születtek, a used smartphone és smartphone export mobiltelefont ingerültség, vétségek, sőt bűncselekmények okának kiáltották
ki. Az iskolavezetőségek eredetileg azért tiltották meg a csipogók és a mobiltelefonok
használatát az iskolákban, hogy ne válhassanak a drogkereskedés vagy a bandaszerveződések
eszközeivé. Az Egyesült Államokban legalább 20 állam tiltotta be a
használatukat a K-12 típusú állami iskolákban (Katz 1999).2 E korai rendelkezések át
nem gondolt technológiai megfontolások következményei voltak, és a mobiltelefonok
használatát nem integrálták az iskolai tantervbe.
Manapság a Los Angeles-i, valamint sok más iskolai körzet továbbra is tiltja a csipogók
és a mobiltelefonok használatát (Helfand–Hayasaki 2003, B1.), de biztonsá-
gi megfontolásokból letettek arról, hogy törvényileg szabályozzák ezt, főleg az 1999.
április 20-án a Colorado állambeli Columbine városában bekövetkezett iskolai lövöldö-
zések és a 2001. szeptember 11-i New York, Pennsylvania és Washington D. C. ellen
irányuló terrortámadások miatt. Ugyanakkor a szülők is nyomást gyakoroltak az iskolavezetőségekre,
hogy engedélyezzék a mobiltelefonok iskolai használatát, mert az
meg­könnyíti az iskolai és iskolán kívüli programok szervezését.

Leave a Reply